Dersin içeriği:

Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşümün kapsadığı konular, bu konuda geliştirilen tanımlar kentsel dönüşüm konusu ile ilgili literatür ve dünyada kentsel dönüşüm uygulamaları;  Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili politikalar ve yasal çerçeve, çeşitli kuruluşlarca gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarının incelenmesi; ders kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen yerleşme ile ilgili arazi kullanış, mülkiyet ve sosyal yapı verileri ile alanda yaşayanların beklentilerinin derlenmesi, alanda uygulanabilecek kentsel dönüşüm ve planlama yaklaşımlarının tanımlanması; kent planlaması ve kentsel tasarımda kullanılan temel yöntemlerin anlatılması ve eskizler yaptırılması.

 

Dersin amacı:

Öğrencilerin kentsel dönüşüm projelerini yürütebilecek bilgileri edinmelerini, bu konudaki dünya ve Türkiye deneyimlerini öğrenmelerini sağlamak; kentsel dönüşüm projelerinin planlarını ve tasarımlarını yapabilme becerisi edinmelerine olanak yaratmak.